Tochtreglement

Tochtreglement wandelvierdaagse Beesel 2023

Datums: dinsdag 13 tot en met vrijdag 16 juni

Algemeen

De Stichting Wandelvierdaagse Beesel vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

1. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

2. Iedere deelnemer moet de aanwijzingen van de organisatie, politie en hulpdiensten

    opvolgen. (De bestuursleden en de vrijwilligers van de Stichting Wandelvierdaagse Beesel zijn

    herkenbaar aan de shirts van Van Lier Schoenen uit Belfeld.)

3. De organisator is behoudens zijn verantwoordelijkheid voor de wet op geen enkele wijze

    verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers.

4. De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor schade die hij of zij toebrengt aan

    eigendommen van anderen.

Voorinschrijving

1. Voorinschrijving en betaling via de website www.wandel4daagse.com heeft de voorkeur van

    het bestuur van de Stichting Wandelvierdaagse Beesel.

2. Door het online inschrijven verklaart u, dat u zich zult houden aan het reglement dat voor

    dit wandelevenement is opgesteld.

3. Indien het evenement voortijdig om wat voor reden dan ook wordt afgelast, heeft u recht op

    een teruggave van 50% van het betaalde bedrag.

Inschrijven en betalen op de dag zelf

Er kan in contanten worden betaald. Pinnen is ook mogelijk.

Startbureau

1. Kom niet te vroeg naar de startlocatie.

2. U dient de bevestiging van uw voorinschrijving uit te printen of op uw mobiel te zetten, om

    deze door een van onze medewerkers te laten scannen of af te vinken.

Routes

1. De deelnemers moeten de aangegeven route volgen. Ze zijn met pijlen van de Koninklijke

    Wandel Bond Nederland (KWbN) gemarkeerd. Volg de pijlen, omdat de routes op het laatste

    moment gewijzigd kunnen worden.

2. Voor het stempelen van de startkaart moet u per afstand, naast de stempelpost bij het inschrijfbureau, onderweg de volgende controleposten aandoen: 6 kilometer: eenmaal en

    12 kilometer: tweemaal.

3. Gooi geen papier en ander afval langs de route. Stop het in de vuilniszakken die bij de

    controleplaatsen staan. Houd de natuur in ere!

Toiletten

Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt.

Finish

1. Bij terugkomst op de startlocatie dient u zich af te melden bij het inschrijfbureau.

2. De deelnemers aan de wandelvierdaagse moeten de startkaart na elke wandeling bij het

    inschrijfbureau inleveren. Ze kunnen de startkaart voor de volgende dag dan meenemen. De

    startkaart voor een dagtocht hoeft niet te worden ingeleverd.

Noodnummer

Indien het dringend is, bel dan het calamiteitennummer 06-52307975 voor overleg.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Wandelvierdaagse Beesel.

Wij verwachten dat eenieder zich houdt aan de bovenstaande afspraken en regels.

Beesel, maart 2023

Het bestuur van de Stichting Wandelvierdaagse Beesel